Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008149

Orientační dny (dále jen OD) jsou zážitkové a tematické kurzy pro třídy. Jsou prostorem, který může pomoci žákům aktivní formou získávat základní orientaci pro život. V doprovodu zkušených pracovníků s mládeží přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se vyjadřují k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj názor před vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat odlišné názory. Mají čas se zastavit, zamyslet se, pohlédnout na své problémy s odstupem a případně se rozhodnout pro další životní krok či směr. OD tak významným způsobem pomáhají k růstu osobnosti mladého člověka.

Témata OD jsou obsažena i v kompetencích a průřezových tématech výchovy k občanství a základu společenských věd a mohou být specifickým doplněním výuky tohoto vyučovacího předmětu. OD napomáhají i výchovnému úsilí pedagogům, kteří při nich vidí své žáky v jiných rolích než ve škole a mají možnost je lépe poznat.

Cílová skupina

OD jsou určeny žákům druhého stupně základních škol a studentům všech ročníků a všech typů středních škol, tedy mladým lidem ve věku 12 až 20 let.

Účast na OD by měla být pro každého žáka dobrovolná. Měl by mít možnost vybrat si mezi výukou ve škole a účastí na OD.

Pokud si chcete prohlédnout naši výroční zprávu za rok 2017, najdete ji ZDE.

Zaujaly vás Orientační dny?

Podrobnější charakteristiku naleznete zde