Zde se nachází kalendář již potvrzených rezervací kurzů.
Nejsou zde zobrazeny všechny akce Domu Ignáce Stuchlého. Jsou zde pouze kurzy Orientačních dnů.