Knižní publikace

ONE – osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce (2014)

Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj – ZÁKLADNÍ ŠKOLY (2012)

Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj – STŘEDNÍ ŠKOLY (2012)

Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí (2008)

3          2          1          4


Diplomové a bakalářské práce

Thomas Strohbach

Projekt „Orientační dny“ pohledem žáků 2. stupně základních škol  (2017)

Jozef Martinek

Efektivita preventívneho programu „Orientačné dni“ v sociálnej prevencii na školách  (2017)

Anežka Plintovičová
Environmentální výchova jako téma kurzu (2015)

Hana Kostrůnková
Analýza tematických okruhů a metod používaných k osobnostnímu rozvoji v rámci Orientačních dnů v DIS ve Fryštáku (2013)

Marta Hefková
Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí (2011)

Pavel Osoha
Význam Orientačních dnů ve Fryštáku pro rozvoj klíčových kompetencí účastníků (2011)

Karel Chodil
Popis a analýza metod používaných v projektu Orientační dny ve Fryštáku (2009)

Jakub Schulz
Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů (2006)

Martina Nováková
Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence (2006)


Ostatní práce

Michael Martínek
Orientační dny pro školní třídy – Nová forma pastorace mládeže v české církvi – vývoj, principy, zkušenosti (2001)