V současné době nabízíme 7 různých tematických kurzů + adaptační pobyty a školní výlety.

1. Adaptační kurz (seznamovací)

Cílem tohoto kurzu je seznámení jednotlivých žáků mezi sebou navzájem a mezi třídou a učitelem. Toto téma si volí zpravidla nové třídní kolektivy.
Při kurzu se využívá seznamovacích aktivit, aktivit na týmovou práci, komunikaci ve skupině a podobně. Cílem je pozitivně nastartovat nový kolektiv.

2. Moje třída, moje parta!

Během tohoto kurzu se budeme společně zamýšlet a hledat zádrhele i jejich řešení ve vztazích se spolužáky i učiteli.
Zaměříme se na vztahy mezi členy třídy (hádky, porozumění, důvěra, ne/pochopení, podpora, pomlouvání, pomoc) a na třídu jako skupinu (skupinová dynamika třídy). Jak si rozumíme? Je něco, co nás povznáší nebo naopak táhne dolů? Mělo by se u nás ve třídě něco změnit?
Hledání odpovědí na tyto i jiné otázky zažijeme hravou formou a na vlastní kůži.

3. Sám sobě přítelem a rádcem

Kurz je zaměřen na téma sebepoznání a otevírá možnosti, které proces poznávání vlastní osobnosti nabízí. Aktivity jsou zaměřeny na poznávání vlastní identity, vlastností, schopností a povahových rysů. Žáci poznávají způsoby, jak sebe poznávat (sebereflexe, zpětná vazba, …) a jak s tím, co se dozvěděli, naložit. (od 8. třídy)

4. Sním, až přijde on, mého srdce šampión!

Vztahy, přátelství, láska, partnerství, sexualita, muži x ženy, …

Při takto zaměřeném kurzu zabrousíme do tematiky přátelství, partnerství a sexuality. Existují hranice mezi přátelstvím a láskou? Jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami. Co očekávám od partnera? Jak to vidí kluci, a jak na věc pohlížejí děvčata? Jaký je tvůj ideální partner? Jaké jsou hodnoty, na kterých je dobrý přátelský nebo partnerský vztah postaven? (od 8. třídy)

5. Co z tebe jednou bude?

Hodnoty, priority, povolání, plány a sny,…

Během kurzu se zaměříme na budoucnost více obecně, než je pouze výběr následujícího studia. Kam vedou mé kroky? Co mě motivuje? Jaké jsou mé přání a sny? Co nebo kdo mě podrží, když to půjde z kopce? Co je v dnešním světě jistota a jak si získat důvěru? Pomocí čeho dosáhnu svého snu? Co vlastně v životě chci? (od 8. třídy)

6. Bez trávy, cigaret a piva? No, vy jste se zbláznili!

Závislost, hranice, nesvoboda,…

Je málo takových, co můžou říct, že nejsou vůbec na ničem závislí. Každý s nějakou tou slabostí bojujeme – káva, čokoláda, počítačové hry…Kde se nachází hranice závislosti, která už nám začíná škodit? Jak se to pozná? Co proti tomu dělat? + Příběhy lidí, kteří byli spoutáni žádostivostí po něčem, na co si navykli. (od 8. třídy)

7. Věřím, tedy jsem!

Bůh, víra, nadpřirozeno, smysl života, církev?,…

Zkusme si uvědomit (akceptovat), že víra v životě každého člověka hraje nějakou roli. Stále v nás hlodá otázka a co dál? Je někde něco, co funguje jako vyšší princip? Co to vlastně znamená být dobrým člověkem a má vůbec šanci přežít v dnešním světě? K čemu je smrt a co je po ní? To jsou otázky, které v nás hlodají, ale často nemáme odvahu je vyslovit nahlas.
Hledejme na ně odpovědi společně.

8. Média

Média jsou dobrý služebník, ale špatný pán. V čem nám tedy média pomáhají a výrazně usnadňují život? Kde naopak najdeme jejich mezery a prostor, kde nás mohou ohrozit? Mediální manipulace, reklama, sociální sítě, mediální tvorba, o tom všem je kurz zaměřený na média.

9. Školní výlet

Konec školního roku, léto klepe na dveře. Hlava vám už školu nebere. Chcete si oddychnout, pobavit se a něco zažít? Můžete přijet na DIS jen tak, bez tématu. Využít našeho zázemí (krásné ubytování; lahodná strava; 2 instruktoři, kteří se vám věnují; horolezecká stěna; zřícenina hradu Lukov; slaňování a mnoho dalšího).