V současné době nabízíme 9 různých tematických kurzů.

1. Adaptační kurz (seznamovací)

Cílem tohoto kurzu je seznámení jednotlivých žáků mezi sebou i s učitelem. Toto téma si volí zpravidla nové třídní kolektivy.
Při kurzu se využívá spousta seznamovacích aktivit, aktivity na týmovou práci, komunikaci ve skupině a podobně.

2. Moje třída, moje parta!

Během těchto kurzů se budeme společně zamýšlet a hledat zádrhele i řešení ve vztazích se spolužáky, učiteli …
Zaměříme se na úskalí přátelství (hádky, porozumění, důvěra, ne/pochopení, podpora, pomlouvání, pomoc) a na třídu jako skupinu. Jak si rozumíme? Je něco, co nás povznáší nebo naopak táhne dolů? Mělo by se u nás ve třídě něco změnit?
Odpovědi na tyto i jiné otázky zažijeme, hravou formou, na vlastní kůži.

3. Sám sobě přítelem a rádcem

Komplexy, sebepoznání, sebepřijetí, objevování hranic…

Kurz orientovaný na téma sebepoznání je nabídka takových aktivit, které jsou zaměřeny na hledání identity mladého člověka v dnešním světě, poznávání vlastní osobnosti a životní situace, sebepřijetí a otevírání nových obzorů.
„Můžeme říct, že každý den hledáme své já. Je to bod, k němuž je třeba dojít, osobní povolání, které je třeba realizovat. I když cesta za poznáním vlastního já vede pochybnostmi, nejistotou nebo krizí identity, nikdy nechybějí dobré důvody k naději, že naše hledání dojde odměny.“(Amedeo Cencinni)

4. Sním, až přijde on, mého srdce šampión!

Vztahy, přátelství, láska, partnerství, sexualita, muži x ženy, …

Při takto zaměřeném kurzu zabrousíme do vod přátelství, partnerství a sexuality. Existují hranice mezi přátelstvím a láskou? Jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami. Co očekávám od partnera? Jak to vidí kluci, a jak na věc pohlížejí děvčata? Ideální partner/ka? Čekají vás tyto a mnoho dalších otázek, které vás budou zajímat.

5. Co z tebe jednou bude?

Schopnosti, priority, povolání, plány a sny,…

Během kurzu se zaměříme na budoucnost více obecně, než je výběr následujícího studia.
Kam vedou mé kroky? Co mě motivuje? Jaké jsou mé přání a sny? Co nebo kdo mě podrží, když to půjde z kopce? Co je v dnešním světě jistota a jak si získat důvěru? Pomocí čeho dosáhnu svého snu? Co vlastně chci?

6. Bez trávy, cigaret a piva? No, vy jste se zbláznili!

Závislost, hranice, nesvoboda,…

Je málo takových, co můžou říct, že nejsou vůbec na ničem závislí. Každý s nějakou tou slabostí bojujeme – káva, čokoláda, počítačové hry…Kde se nachází hranice závislosti, která už nám začíná škodit? Jak se to pozná? Co proti tomu dělat? + Příběhy lidí, kteří byli spoutáni žádostivostí po něčem, na co si navykli.

7. Věřím, tedy jsem!

Bůh, víra, nadpřirozeno, smysl života, církev?,…

Zkusme si uvědomit (akceptovat), že víra v životě každého člověka hraje nějakou roli. Stále v nás hlodá otázka a co dál? Je někde něco, co funguje jako vyšší princip? Co to vlastně znamená být dobrým člověkem a má vůbec šanci přežít v dnešním světě? K čemu je smrt a co je po ní? To jsou otázky, které v nás hlodají, ale často nemáme odvahu je vyslovit nahlas.
Hledejme na ně odpovědi společně.

8. Školní výlet

Konec školního roku, léto klepe na dveře. Hlava vám už školu nebere. Chcete si oddychnout, pobavit se a něco zažít? Můžete přijet na DIS jen tak, bez tématu. Využít našeho zázemí (krásné ubytování; lahodná strava; 2 instruktoři, kteří se vám věnují; horolezecká stěna; zřícenina hradu Lukov; slaňování a mnoho dalšího).

9. Média

Mediální manipulace, reklama, sociální sítě, mediální tvorba, co dobrého v médiích… Média jako dobrý služebník, ale špatný pán.